قرار دادن اتصالات جوش

- Feb 05, 2018 -

اتصالات جوش را وارد کنید

ویژگی ها: طول لوله به لوله تا پایان لوله صورت و انتهای درونی لوله تماس، لوله و اتصالات لوله جوش داده شده با هم، از بین بردن نیاز به برداشت، اما نیاز به اندازه لوله به شدت قابل اجرا برای روغن و سیستم خط لوله گاز


  • فرل برای SAE 100 R1AT
  • خانم Jic Tee
  • جفت کفش مرد زن
  • مرد صلیب جیک
  • چرخ دنده جاده
  • 90 درجه قابل تنظیم گل میخک بلند

محصولات مرتبط