اصل اتصال سریع لوله هیدرولیک

- Feb 05, 2018 -

اصل اتصال سریع لوله هیدرولیک

اتصال کوتاه سریع، یکی با سوپاپ سوپاپ، یکی بدون سوپاپ سوپاپ است. با استفاده از شیر یک طرفه، شیر یک طرفه متصل به منبع گاز، هنگامی که قطع شود، سوپ یک طرفه به طور خودکار بسته می شود، هنگامی که به انتهای محکم اتصال شانه متصل می شود برای باز کردن شیر بازرسی. خود قفل کردن استفاده از توپ های فولادی که در شیار در همان زمان توسط آستین "مخروطی --- سیلندر" برای قفل کردن توپ جاسازی شده است.


  • زن 37 درجه Jic Swivel
  • آرنج قابل تنظیم Orb اتحاد
  • اتحادیه مرد جیک
  • Orfs Swivel Union
  • 90 مفصل گردنده
  • 45 درجه قابل تنظیم استودیوی آرنج

محصولات مرتبط